DM Pimpel

25/03/2018
Södra hamn, Luleå
17/04/2011
Individuellt Ö Flåsjön
02/05/2010
Lag Rånefjärden
02/05/2010
Individuellt Rånefjärden
29/03/2009
Individuellt Korsträsk
29/03/2008
Individuellt St Lappträsk
29/03/2008
Lag St Lappträsk
09/04/2000
Individuellt St Lappträsk
29/03/1998
Individuellt Furufjärden
22/04/1989
Häbbersträsk